Digitális ébresztőóra

  • digitális ébresztőóra, program (kontakt), adó:
DS 3231 modul alapú digitális ébresztőóra
DS 3231 modul alapú digitális ébresztőóra

Fórumban talált program, a kapcsolási rajzon a 12-es pin mellé vagy  a helyére kell tenni a kimeneti egységet a rezgő motorhoz.

Digitális ébresztőóra Arduino programja:
1.8.7 verzióval hiba nélkül felfordítható, áramkörbe töltve és kapcsolás megépítve még nem volt, de valószínű helyesen működik. Számos egyéb digitális ébresztőóra programja és kapcsolási rajza érhető el a neten nyílt forráskóddal, ezért gazdaságossági okok miatt érdemes lesz mást is kipróbálni. Ehhez a kapcsoláshoz 4×20 karakteres LCD kijelezőre van szükség, aminek nagyobb a fogyasztása, drágább, mint a 2×16 karakteres LCD kijelző, cserébe méri a hőmérsékletet is és kettős alarm funkcióval rendelkezik.

#include <LiquidCrystal.h> // – alul letölthető
#include <Wire.h> // – alul letölthető
LiquidCrystal lcd(3, 4, 5, 6, 7, 8);
// ——————————————–LCD module connections (RS, E, D4, D5, D6, D7)
const int button1 = 9; // button1 pin number
const int button2 = 10; // button1 pin number
const int button3 = 11; // button1 pin number
const int alarm_pin = 12; // Alarms pin number
//——————————————————————————————————–
void setup() {
pinMode(9, INPUT_PULLUP);
pinMode(10, INPUT_PULLUP);
pinMode(11, INPUT_PULLUP);
pinMode(12, OUTPUT);
digitalWrite(alarm_pin, LOW);
// set up the LCD’s number of columns and rows
lcd.begin(20, 4);
Wire.begin(); // Join i2c bus
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), Alarm, FALLING);
}
//————————————————————- Variables declaration
bool alarm1_status, alarm2_status;
char Time[] = ” : : “,
calendar[] = ” / /20 “,
alarm1[] = “A1: : :00”, alarm2[] = “A2: : :00”,
temperature[] = “T: . C”;
byte i, second, minute, hour, day, date, month, year,
alarm1_minute, alarm1_hour, alarm2_minute, alarm2_hour,
status_reg;
void Alarm(){
digitalWrite(alarm_pin, HIGH);
}
void DS3231_read(){ // Function to read time & calendar data
Wire.beginTransmission(0x68); // Start I2C protocol with DS3231 address
Wire.write(0); // Send register address
Wire.endTransmission(false); // I2C restart
Wire.requestFrom(0x68, 7); // Request 7 bytes from DS3231 and release I2C bus at end of reading
second = Wire.read(); // Read seconds from register 0
minute = Wire.read(); // Read minuts from register 1
hour = Wire.read(); // Read hour from register 2
day = Wire.read(); // Read day from register 3
date = Wire.read(); // Read date from register 4
month = Wire.read(); // Read month from register 5
year = Wire.read(); // Read year from register 6
}
void alarms_read_display(){ // Function to read and display alarm1, alarm2 and temperature data
byte control_reg, temperature_lsb;
char temperature_msb;
Wire.beginTransmission(0x68); // Start I2C protocol with DS3231 address
Wire.write(0x08); // Send register address
Wire.endTransmission(false); // I2C restart
Wire.requestFrom(0x68, 11); // Request 11 bytes from DS3231 and release I2C bus at end of reading
alarm1_minute = Wire.read(); // Read alarm1 minutes
alarm1_hour = Wire.read(); // Read alarm1 hours
Wire.read(); // Skip alarm1 day/date register
alarm2_minute = Wire.read(); // Read alarm2 minutes
alarm2_hour = Wire.read(); // Read alarm2 hours
Wire.read(); // Skip alarm2 day/date register
control_reg = Wire.read(); // Read the DS3231 control register
status_reg = Wire.read(); // Read the DS3231 status register
Wire.read(); // Skip aging offset register
temperature_msb = Wire.read(); // Read temperature MSB
temperature_lsb = Wire.read(); // Read temperature LSB
// ————————————————————-Convert BCD to decimal
alarm1_minute = (alarm1_minute >> 4) * 10 + (alarm1_minute & 0x0F);
alarm1_hour = (alarm1_hour >> 4) * 10 + (alarm1_hour & 0x0F);
alarm2_minute = (alarm2_minute >> 4) * 10 + (alarm2_minute & 0x0F);
alarm2_hour = (alarm2_hour >> 4) * 10 + (alarm2_hour & 0x0F);
//————————————————————- End conversion
alarm1[8] = alarm1_minute % 10 + 48;
alarm1[7] = alarm1_minute / 10 + 48;
alarm1[5] = alarm1_hour % 10 + 48;
alarm1[4] = alarm1_hour / 10 + 48;
alarm2[8] = alarm2_minute % 10 + 48;
alarm2[7] = alarm2_minute / 10 + 48;
alarm2[5] = alarm2_hour % 10 + 48;
alarm2[4] = alarm2_hour / 10 + 48;
alarm1_status = bitRead(control_reg, 0); // Read alarm1 interrupt enable bit (A1IE) from DS3231 control register
alarm2_status = bitRead(control_reg, 1); // Read alarm2 interrupt enable bit (A2IE) from DS3231 control register
if(temperature_msb < 0){
temperature_msb = abs(temperature_msb);
temperature[2] = ‘-‘;
}
else
temperature[2] = ‘ ‘;
temperature_lsb >>= 6;
temperature[4] = temperature_msb % 10 + 48;
temperature[3] = temperature_msb / 10 + 48;
if(temperature_lsb == 0 || temperature_lsb == 2){
temperature[7] = ‘0’;
if(temperature_lsb == 0) temperature[6] = ‘0’;
else temperature[6] = ‘5’;
}
if(temperature_lsb == 1 || temperature_lsb == 3){
temperature[7] = ‘5’;
if(temperature_lsb == 1) temperature[6] = ‘2’;
else temperature[6] = ‘7’;
}
temperature[8] = 223; // Put the degree symbol
lcd.setCursor(10, 0);
lcd.print(temperature); // Display temperature
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print(alarm1); // Display alarm1
lcd.setCursor(17, 2);
if(alarm1_status) lcd.print(“ON “); // If A1IE = 1 print ‘ON’
else lcd.print(“OFF”); // If A1IE = 0 print ‘OFF’
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print(alarm2); // Display alarm2
lcd.setCursor(17, 3);
if(alarm2_status) lcd.print(“ON “); // If A2IE = 1 print ‘ON’
else lcd.print(“OFF”); // If A2IE = 0 print ‘OFF’
}
void calendar_display(){ // Function to display calendar
switch(day){
case 1: strcpy(calendar, “Sun / /20 “); break;
case 2: strcpy(calendar, “Mon / /20 “); break;
case 3: strcpy(calendar, “Tue / /20 “); break;
case 4: strcpy(calendar, “Wed / /20 “); break;
case 5: strcpy(calendar, “Thu / /20 “); break;
case 6: strcpy(calendar, “Fri / /20 “); break;
case 7: strcpy(calendar, “Sat / /20 “); break;
default: strcpy(calendar, “Sat / /20 “);
}
calendar[13] = year % 10 + 48;
calendar[12] = year / 10 + 48;
calendar[8] = month % 10 + 48;
calendar[7] = month / 10 + 48;
calendar[5] = date % 10 + 48;
calendar[4] = date / 10 + 48;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(calendar); // Display calendar
}
void DS3231_display(){
// ———————————————————–Convert BCD to decimal
second = (second >> 4) * 10 + (second & 0x0F);
minute = (minute >> 4) * 10 + (minute & 0x0F);
hour = (hour >> 4) * 10 + (hour & 0x0F);
date = (date >> 4) * 10 + (date & 0x0F);
month = (month >> 4) * 10 + (month & 0x0F);
year = (year >> 4) * 10 + (year & 0x0F);
// ———————————————————–End conversion
Time[7] = second % 10 + 48;
Time[6] = second / 10 + 48;
Time[4] = minute % 10 + 48;
Time[3] = minute / 10 + 48;
Time[1] = hour % 10 + 48;
Time[0] = hour / 10 + 48;
calendar_display(); // Call calendar display function
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(Time); // Display time
}
void Blink(){
byte j = 0;
while(j < 10 && (digitalRead(button1) || i >= 5) && digitalRead(button2) && (digitalRead(button3) || i < 5)){
j++;
delay(25);
}
}
byte edit(byte x, byte y, byte parameter){
char text[3];
while(!digitalRead(button1) || !digitalRead(button3)); // Wait until button B1 is released
while(true){
while(!digitalRead(button2)){ // If button B2 is pressed
parameter++;
if(((i == 0) || (i == 5)) && parameter > 23) // If hours > 23 ==> hours = 0
parameter = 0;
if(((i == 1) || (i == 6)) && parameter > 59) // If minutes > 59 ==> minutes = 0
parameter = 0;
if(i == 2 && parameter > 31) // If date > 31 ==> date = 1
parameter = 1;
if(i == 3 && parameter > 12) // If month > 12 ==> month = 1
parameter = 1;
if(i == 4 && parameter > 99) // If year > 99 ==> year = 0
parameter = 0;
if(i == 7 && parameter > 1) // For alarms ON or OFF (1: alarm ON, 0: alarm OFF)
parameter = 0;
lcd.setCursor(x, y);
if(i == 7){ // For alarms ON & OFF
if(parameter == 1) lcd.print(“ON “);
else lcd.print(“OFF”);
}
else{
sprintf(text,”%02u”, parameter);
lcd.print(text);
}
if(i >= 5){
DS3231_read(); // Read data from DS3231
DS3231_display(); // Display DS3231 time and calendar
}
delay(200); // Wait 200ms
}
lcd.setCursor(x, y);
lcd.print(” “); // Print two spaces
if(i == 7) lcd.print(” “); // Print space (for alarms ON & OFF)
Blink(); // Call Blink function
lcd.setCursor(x, y);
if(i == 7){ // For alarms ON & OFF
if(parameter == 1) lcd.print(“ON “);
else lcd.print(“OFF”);
}
else{
sprintf(text,”%02u”, parameter);
lcd.print(text);
}
Blink();
if(i >= 5){
DS3231_read();
DS3231_display();}
if((!digitalRead(button1) && i < 5) || (!digitalRead(button3) && i >= 5)){
i++; // Increment ‘i’ for the next parameter
return parameter; // Return parameter value and exit
}
}
}
//—————————————————————————————————
void loop() {
if(!digitalRead(button1)){ // If B1 button is pressed
i = 0;
hour = edit(0, 0, hour);
minute = edit(3, 0, minute);
while(!digitalRead(button1)); // Wait until button B1 released
while(true){
while(!digitalRead(button2)){ // If button B2 button is pressed
day++; // Increment day
if(day > 7) day = 1;
calendar_display(); // Call display_calendar function
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(calendar); // Display calendar
delay(200);
}
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(” “); // Print 3 spaces
Blink();
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(calendar); // Print calendar
Blink(); // Call Blink function
if(!digitalRead(button1)) // If button B1 is pressed
break;
}
date = edit(4, 1, date); // Edit date
month = edit(7, 1, month); // Edit month
year = edit(12, 1, year); // Edit year
// Convert decimal to BCD
minute = ((minute / 10) << 4) + (minute % 10);
hour = ((hour / 10) << 4) + (hour % 10);
date = ((date / 10) << 4) + (date % 10);
month = ((month / 10) << 4) + (month % 10);
year = ((year / 10) << 4) + (year % 10);
//———————————————————————- End conversion
//————————————– Write time & calendar data to DS3231 RTC
Wire.beginTransmission(0x68); // Start I2C protocol with DS3231 address
Wire.write(0); // Send register address
Wire.write(0); // Reset sesonds and start oscillator
Wire.write(minute); // Write minute
Wire.write(hour); // Write hour
Wire.write(day); // Write day
Wire.write(date); // Write date
Wire.write(month); // Write month
Wire.write(year); // Write year
Wire.endTransmission(); // Stop transmission and release the I2C bus
delay(200);
}
if(!digitalRead(button3)){ // If B3 button is pressed
while(!digitalRead(button3)); // Wait until button B3 released
i = 5;
alarm1_hour = edit(4, 2, alarm1_hour);
alarm1_minute = edit(7, 2, alarm1_minute);
alarm1_status = edit(17, 2, alarm1_status);
i = 5;
alarm2_hour = edit(4, 3, alarm2_hour);
alarm2_minute = edit(7, 3, alarm2_minute);
alarm2_status = edit(17, 3, alarm2_status);
alarm1_minute = ((alarm1_minute / 10) << 4) + (alarm1_minute % 10);
alarm1_hour = ((alarm1_hour / 10) << 4) + (alarm1_hour % 10);
alarm2_minute = ((alarm2_minute / 10) << 4) + (alarm2_minute % 10);
alarm2_hour = ((alarm2_hour / 10) << 4) + (alarm2_hour % 10);
//————————————————– Write alarms data to DS3231
Wire.beginTransmission(0x68); // Start I2C protocol with DS3231 address
Wire.write(7); // Send register address (alarm1 seconds)
Wire.write(0); // Write 0 to alarm1 seconds
Wire.write(alarm1_minute); // Write alarm1 minutes value to DS3231
Wire.write(alarm1_hour); // Write alarm1 hours value to DS3231
Wire.write(0x80); // Alarm1 when hours, minutes, and seconds match
Wire.write(alarm2_minute); // Write alarm2 minutes value to DS3231
Wire.write(alarm2_hour); // Write alarm2 hours value to DS3231
Wire.write(0x80); // Alarm2 when hours and minutes match
Wire.write(4 | alarm1_status | (alarm2_status << 1)); // Write data to DS3231 control register (enable interrupt when alarm)
Wire.write(0); // Clear alarm flag bits
Wire.endTransmission(); // Stop transmission and release the I2C bus
delay(200); // Wait 200ms
}
if(!digitalRead(button2) && digitalRead(alarm_pin)){ // When button B2 pressed with alarm (Reset and turn OFF the alarm)
digitalWrite(alarm_pin, LOW); // Turn OFF the alarm indicator
Wire.beginTransmission(0x68); // Start I2C protocol with DS3231 address
Wire.write(0x0E); // Send register address (control register)
//- Write data to control register (Turn OFF the occurred alarm and keep the other as it is)
Wire.write(4 | (!bitRead(status_reg, 0) & alarm1_status) | ((!bitRead(status_reg, 1) & alarm2_status) << 1));
Wire.write(0); // Clear alarm flag bits
Wire.endTransmission(); // Stop transmission and release the I2C bus
}
DS3231_read(); // Read time and calendar parameters from DS3231 RTC
alarms_read_display(); // Read and display alarms parameters
DS3231_display(); // Display time & calendar
delay(50); // Wait 50ms
}
// End of code

LiquidCrystal_I2C-1.1.2 file letöltés
wire.zip file letöltés